Warszawa – Mirów – Kamienica Wronia 52

O samej kamienicy nie wiele wiem…

Wojenne losy jej są takie że stała w bezpośrednim sąsiedztwie małego getta.W czasie powstania w Sierpniu 1944 roku została spalona jak zresztą wszystkie budynki na Wroniej przez nacierające wojska niemieckie. Po wojnie została zakwalifikowana do odbudowy i stała się reliktem dawnej Wroniej. Likwidacja browarów warszawskich oraz opuszczenie ostatnich lokatorów w 2004 roku przybliżyło tą kamienice do nieuniknionego końca żywota, niestety…