Warszawa – Praga Północ – Kamienica Brzeska 13

Ulica Brzeska 13 – kamienica wielorodzinna na Starej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Czteropiętrowa kamienica został wzniesiona około 1900 roku. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych i kilka lokali użytkowych w przyziemiu.Tuż przed wybuchem II wojny jej właścicielem był Szaje Zolberg.
Najprawdopodobniej w okresie okupacji na podwórku ustawiono kapliczkę.
W 1945 roku kamienica przy Brzeskiej 13 przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.
Kamienica ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków.

 

[http://www.twoja-praga.pl/]