Warszawa – Praga Północ – Kamienica Kępna 8

Ulica Kępna 8 – kamienica mieszkalna na Starej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona w latach 1901-1902. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy.Tuż przed 1939 rokiem jej właścicielem był Ludwik Zwoliński. Najprawdopodobniej w okresie II wojny światowej mieszkańcy zbudowali w podwórzu kapliczkę.

W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.Kamienica przy Kępnej 8 jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]