Warszawa – Praga Północ – Brzeska 6

Budynek wzniesiono dla Adama Bromkego równocześnie z przebudową domu sąsiedniego. Przed wojną mieściła się tu herbaciarnia Pejsacha Gewisgolda. Po 1945r. aż po lata 80. działała restauracja Rybacka, bardziej znana jako knajpa U Marynarza. Działały tutaj firmy: Odlewnia Brązu i Białych Metali Ostoja, Czajkowski i Podgórski Właściciele: B.Ostoja, J.Czajkowski, J.Podgórski lata 1922-1925, Odlewnia Brązu i Białych Metali Józef Czajkowski lata 1925-, Stanisław Topaczewski Kawiarnia lata 1919-1936.

Kamienica stanowiła również tło istotnych wydarzeń podczas powstania:

W przeddzień wybuchu powstania warszawskiego czternastu żołnierzy zgrupowano w mieszkaniu „Jurka” przy Brzeskiej 6 m. 13. 31 lipca o godzinie 19.00 nadszedł pisemny rozkaz zaczynający się od słów: „Nakazuję >W< dnia 1 VIII godzina 17.00…”. O godzinie 13.00 1 sierpnia wszyscy żołnierze zebrali się we wspomnianym mieszkaniu „Jurka” na Brzeskiej. Oddział powstańców pod dowództwem „Lota” otrzymał rozkaz zajęcia gmachu centrali telefonicznej przy ul. Ząbkowskiej 15 (obecnie wejście znajduje się przy ul. Brzeskiej 24).

[Portal Na Pradze]

 

Ulica Brzeska 6 – kamienica wielorodzinna na Starej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. Czteropiętrowa kamienica została wzniesiona około 1890 roku dla Adama Bromkego. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych oraz kilka lokali użytkowych zlokalizowanych w przyziemiu. Tuż przed wybuchem II wojny jej właścicielem był Jan Ciesielski i inni. W 1945 roku kamienica przy Brzeskiej 6 przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. W dniach 1-2 sierpnia 2007 roku przy aktywnej pomocy mieszkających na Brzeskiej dzieci i młodzieży powstał na ścianie kamienicy mural „Morze dla Brzeskiej”. Kamienica ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków.

Przed wojną mieściła się tu herbaciarnia Pejsacha Gewisgolda.

Po wojnie, aż do lat 80. działała pod tym adresem zajmując dwa lokale knajpa „Rybacka” z modelem statku ustawionym w witrynie.

Pod tym adresem działały firmy: Odlewnia Brązu i Białych Metali Ostoja, Czajkowski i Podgórski Właściciele: B.Ostoja, J.Czajkowski, J.Podgórski lata 1922-1925, Odlewnia Brązu i Białych Metali Józef Czajkowski lata 1925-, Stanisław Topaczewski Kawiarnia lata 1919-1936.

„W przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego czternastu żołnierzy zgrupowano w mieszkaniu „Jurka” przy Brzeskiej 6 m. 13. 31 lipca o godzinie 19.00 nadszedł pisemny rozkaz zaczynający się od słów: „Nakazuję >W< dnia 1 VIII godzina 17.00…”. O godzinie 13.00 1 sierpnia wszyscy żołnierze zebrali się we wspomnianym mieszkaniu „Jurka” na Brzeskiej. Oddział powstańców pod dowództwem „Lota” otrzymał rozkaz zajęcia gmachu centrali telefonicznej przy ul. Ząbkowskiej 15 (obecnie wejście znajduje się przy ul. Brzeskiej 24).” Na podwórku kamienicy znajdował się do około 2013 roku żeliwny zdrój.

„Mieszkałam na Brzeskiej 6A w latach 60-tych, była to przybudówka drewniana, w której w czasie wojny Niemcy mieli łaźnię. Moi dziadkowie tam mieszkali i moja mama tam się urodziła.W podwórku było kilka warsztatów i sklep z używanymi meblami. Knajpa Rybacka, w której przesiadywali pijacy którzy nie pracowali, tylko pili (za co)? Na zewnątrz śmierdziało rybami, pamiętam ten odór do dzisiaj. Pamiętam też znanych pijaczków o pseudonimie Lumbago i Personalny… Lumbago zmarł na podwórku przy starej szopie Brzeska 6”.

[Portal informacyjny warszawskiej Pragi]