Warszawa – Praga Północ – Kamienica Środkowa 20

Ulica Środkowa 20 – zabudowania usługowo-mieszkalne na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. 
Murowany, parterowy dom frontowy został wzniesiony około 1865 roku dla założyciela Nowej Praga – Ksawerego Konopackiego.
Pod koniec XIX wieku posesja należała do rodziny Kosowiczów. Następnie posesję przejął Karol Łada, który około 1910 roku we wzniesionej dwupiętrowej oficynie z ceglanym kominem prowadził piekarnię. 
Od 1914 roku działa pod tym adresem piekarnia o nazwie „Corso”. Była prowadzona przez Otylię Kleinschmidt a następnie od około 1930 roku jako „Współczesna” znalazła się pod zarządem Józefa Roguskiego.
Tuż przed wybuchem wojny właścicielem nieruchomości była Olylia Kleinschmidt-Byliniak.
W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.
W latach 50. działała tu dalej upaństwowiona piekarnia „Praga”, zlikwidowana na początku lat 90.
W 1995 roku z uwagi na zły stan techniczny obiekt został wyłączony z użytkowana.
W 2012 roku nieruchomość zostały wpisana do gminnej ewidencji zabytków.
W 2016 roku kompletnie zrujnowaną nieruchomość odzyskali spadkobiercy.
W sierpniu 2017 roku grupa inwestycyjna Hetman z uwagi na zły stan techniczny wyburzyła zabudowania dawnej piekarni. 17 października 2017 roku elewacja frontowa została wpisana do rejestru zabytków. Dwa dni później dniu wznowiono prace rozbiórkowe wyburzając frontowy oraz zabytkową elewację.

[http://www.twoja-praga.pl/]