Warszawa – Praga Północ – Żydowski dom wychowawczy/Teatr dla dzieci „Baj”

Żydowski dom wychowawczy/Teatr dla dzieci „Baj” – ulica Jagiellońska 28, dawna ulica Petersburska/ Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona wybudowano w latach 1911-1914 na ulicy Petersburskiej 28 /obecnie Jagiellońska 28/. Projektodawcą był architekt Henryk Stifelman. Architektura budynku nawiązuje do tradycji polskich, nadwiślańskich, wzorując się na stylu zamków-pałaców, kamienic oraz późnorenesansowych spichlerzy w Kazimierzu Dolnym. Budynek miał służyć dzieciom żydowskim mieszkającym na Pradze, a główną jego funkcją było zapewnienie właściwych warunków nauki, zabawy i higieny. Mieścił szkołę dla 550 uczniów, ochronkę dla 150 dzieci i przytułek – internat dla 100 pensjonariuszy. Niestety w kilka dni po inauguracji rozpoczęła się I wojna światowa, a gmach zajęły wojska rosyjskie. W 1915 roku przejęty w ręce pruskie, dopiero w 1917 roku działalność wychowawcza gminy żydowskiej może być kontynuowana. W okresie II wojny światowej budynek zajmowany był przez Szpital św. Ducha, a później przez niemieckie urzędy. Obecnie od 1954 roku mieści się teatr dla dzieci „Baj”, który ma w swym repertuarze sztuki polskich autorów i adaptacje światowej literatury.

[Wikipedia]