Warszawa – Praga Północ – Brzeska 20

Kamienica powstałą w podobnych latach co sąsiednia kamienica przy ul. Brzeskiej 18. Z zewnątrz zupełnie niepozorna, wewnątrz skrywa ślady dawnego bogactwa. Wybudowana na posesji należącej do Marcina Niemiry. Przed wojną działały tu firmy: Skup i Sprzedaż Drobiu oraz Prowadzenie Paszarni Bracia M.i H.Bursztyn lata 1930-1936, Nowoczesna Wytwórnia Ubiorów Szaja Wajnfeld lata 1931-1936. Mieścił się tu również lokal „Hebrajskich Kursów Wieczornych”.

[ Portal napradze]

Ulica Brzeska 20 – kamienica mieszkalna na Starej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. Pięciopiętrowa kamienica została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych oraz kilka lokali usługowych zlokalizowanych w przyziemiu kamienicy.  Tuż przed wybuchem II wojny była własnością małżeństwa Zand. W 1945 roku kamienica przy Brzeskiej 20 przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. Kamienica ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków.

[Portal informacyjny warszawskiej Pragi]