Malzoleum

 

Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich

Warszawa

ul. Żwirki i Wigury 10

Typ cmentarza: wojenny

Stan cmentarza:  nieczynny

Powierzchnia cmentarza: 19,2 ha

Liczba pochówków :21 468

Liczba grobów: 834

Data otwarcia : 9 maja 1950

Architekt Bohdan Lachert i Władysław Niemirski

Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich – wojenna nekropolia Żołnierzy Radzieckich poległych lub zmarłych w wyniku ran i chorób odniesionych w czasie II wojny światowej i tuż po niej, znajdująca się w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 10.

Powstanie

Cmentarz został założony w latach 1949-1950, skrywa prochy 21 468  żołnierzy radzieckich 1 Frontu Białoruskiego, którzy polegli w walkach o Warszawę w latach 1944-1945. Ich prochy zostały ekshumowane z cmentarzy lokalnych oraz tymczasowych i przeniesione tu po 1949 roku. Nekropolię zaprojektowali Bohdan Lachert (ogólne założenie) i Władysław Niemirski (zieleń), ma ona charakter rozległego parku z elementami mauzoleum o powierzchni 19,2 ha. Otwarto go dokładnie w 5. rocznicę kapitulacji Niemiec.

Architektura

Prochy żołnierzy pogrzebano w 834 mogiłach, z których 294 to groby indywidualne. Centralną część cmentarza stanowi szeroka aleja, która poprzez trzy tarasy prowadzi do 21-metrowego  granitowego obelisku. Napis na obelisku głosi: „Ku wiecznej chwale bohaterskich żołnierzy niezwyciężonej Armii radzieckiej, poległych w bojach z hitlerowskim najeźdźcą o wyzwolenie Polski i naszej stolicy Warszawy”. Po obu stronach obelisku znajdują się monumentalne rzeźby żołnierzy Armii Czerwonej dłuta Jerzego Jarnuszkiewicza (Bohaterstwo) i Stanisława Lisowskiego (Ofiarność). Cmentarz otacza artystycznie skomponowana zieleń, dzieło Władysława Niemirskiego.

Pogrzebani żołnierze byli zgrupowani w następujących formacjach 1 Frontu Białoruskiego:

8 Gwardyjskiej Armii

28, 47, 48, 65,69, 70 Armii

2 Armii Pancernej Grupy Kawalerii Zmechanizowanej

6 i 16 Armii Lotniczej

46 Korpusu Strzeleckiego

2 i 7 Korpusu Kawalerii

1 Gwardyjskiego Korpusu Pancernego

[Wikipedia]

 

Jest to cmentarz ŻOŁNIERZY radzieckich którzy oddali swe młode życie w walce dwóch totalitarnych systemów. Nazizm vs komunizm, z pod jednej okupacji wpadliśmy od razu pod drugą…Nie jest winą tych żołnierzy że oddali swe życie z pieśnią o Stalinie na ustach. To nie oni planowali przyłączenie Polski do radzieckiej strefy wpływów ani przesunięcia granic…Ci żołnierze zginęli w największej, najbardziej okrutnej kampanii w dziejach ludzkości. Pomyśl czasem o tym, nie oceniaj zbyt łatwo…