Warszawa – Praga Południe – Grochów – Kamienica Wiatraczna 28 A

Ulica Wiatraczna 28A – kamienica wielorodzinna na Grochowie w dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Dwupiętrowa kamienica została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilka lokali mieszkalnych. Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielem był Zygmunt Dobkiewicz.

W 1945 roku na podstawie dekretu Bieruta nieruchomość przeszła na własność miasta.

Kamienica przy Wiatracznej 28A jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

 

[https://www.twoja-praga.pl/]