Warszawa – Mirów – Łucka 1

Omawiany budynek powstał na początku wieku XIX. Po roku 1852 został rozbudowany jako część zespołu fabryki Norblin, Buch i Werner. W  budynku 1982 roku z inicjatywy warszawskiego środowiska poligraficznego powstało muzeum drukarstwa. W muzeum zgromadzono 20 tysięcy zbiorów, z których większość to różnego rodzaju druki: czasopisma, grafiki, książki, mapy, archiwalia i akcydensy, oraz plakaty i oprawy artystyczne. Poza tym ważną część zbiorów stanowią materiały typograficzne: czcionki, winiety, ornamenty, matryce, klocki drzeworytnicze, klisze drukarskie, narzędzia drukarskie i maszyny typograficzne itp. Nie brakuje tu informacji o życiu i działalności drukarzy, wydawców i księgarzy Warszawy z minionych czterech wieków. Muzeum drukarstwa ostatnio zostało przeniesione.