Warszawa – Śródmieście Południowe – Gmach Głównego Urzędu Telekomunikacyjnego

Nowogrodzka 45  pod tym adresem znajduje się imponujący modernistyczny gmach, zaprojektowany przez zespół architektów pod kierunkiem Juliana Putermana – Sadłowskiego. Powstał on w latach 1928 – 1934. Był to pierwszy w Polsce budynek o stalowej konstrukcji szkieletowej. W latach powojennych gmach rozbudowano i wyremontowano. Należał wtedy do najnowocześniejszych budynków stolicy. W latach 50-tych podobno widokiem codziennym były nieskończone kolejki do telefonu, najwięcej rozmów zamawianych było w godzinach: 19 – 21. Płaskorzeźba w stylu art déco, orła autorstwa Jana Golińskiego zyskała koronę w latach 90.