Warszawa – Praga Południe – Grochów – Kamienica Wiatraczna 12

Ulica Wiatraczna 12 – kamienica wielorodzinna na Grochowie w dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Piętrowa kamieniczka została wzniesiona przed 1939 rokiem dla Władysława Tauba.

W budynku znajduje się kilka lokali mieszkalnych. W przyziemiu zlokalizowano kilka lokali użytkowych.

W 1945 roku na podstawie dekretu Bieruta nieruchomość przeszła na własność miasta.

W 2012 roku została zwrócona spadkobiercom.

W 2015 roku opuszczony od wielu lat budynek będący miejscem gromadzenia się bezdomnych został całkowicie wyłączony z eksploatacji.

[https://www.twoja-praga.pl/]