Warszawa – Praga Północ – Brzeska14

Ulica Brzeska 14 – kamienica mieszkalna na Starej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona około 1890 roku. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych oraz dwa lokale usługowe zlokalizowane w przyziemiu kamienicy.  Tuż przed wybuchem II wojny była własnością sukcesorów po A. i B. Frydrychewicz.

W 1945 roku kamienica przy Brzeskiej 14 przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. Kamienica ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl]