Warszawa – Praga Północ – Kamienica Kowieńska 23

„Drugą ważna rodziną w dziejach ulicy są Lineburgowie. Oto posesje przy Kowieńskiej 23 i 25 około 1910 roku przechodzą w ręce Marii Lineburg. Przy Kowieńskiej 23 wzniesiono wtedy dla niej zachowaną do dziś kamienicę (patrz zdjęcie). W czasach PRL-u w  kamienicy skuto tynki i dekoracje elewacji, zerwano żeliwne balkony”

[Nowa gazeta praska]