Warszawa – Praga Północ – Kamienica Jagielonska 9

Ulica Jagiellońska 9 – kamienica wielorodzinna na Starej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Pięciopiętrowa kamienica została wzniesiona około 1910 roku dla księcia Bronisława Massalskiego. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych. Tuż przed wybuchem II wojny światowej należała do Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
Najprawdopodobniej w okresie okupacji na podwórku umieszczono kapliczkę. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. Kamienica jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]