Warszawa – Praga Północ – Kamienica Łomżyńska 26

Ulica Łomżyńska 26 – kamienica mieszkalna na Szmulowiźnie w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona w latach 1911-12 dla Berka Gajtlera. W 1912 roku kamienicę nabył Szlama Weiter. W 1929 ponownie zmieniła właściciela, stając się własnością Beniamina Lehnert. Uszkodzona w 1939 roku została odbudowana z zachowanym wystrojem fasady. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. 3 grudnia 1975 roku z uwagi na zły stan techniczny została wydana decyzja o wykwaterowaniu mieszkańców i zakazie użytkowania kamienicy. Faktycznie kamienica została opuszczona pod koniec 2013 roku. W 2016 roku Studio Budowlane Unity wykonało dokumentację budowlano-wykonawczą przebudowy kamienicy. Trwają przygotowania do remontu kamienicy. Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

 

[http://www.twoja-praga.pl]