Warszawa – Rembertów – Kino „Szarotka”

Ok. roku 1930 w budynku tym bracia Czarneccy uruchomili kino-teatr „Srebrny Ptak”, w którym oprócz seansów filmowych i spektaklów teatralnych odbywały się też np. zabawy z kwestą dla funduszu budowy kościoła. W roku 1933 w kinie zainstalowano, jako jedni z pierwszych w okolicach Warszawy, aparaturę dźwiękową. Po wojnie, przez jakiś czas kino nazywało się „Czyn” a później aż do lat osiemdziesiątych „Szarotka”. W salach kina odbywały się też przedstawienia teatralne, m.in rembertowskiego teatru „Zorza”. W połowie lat osiemdziesiątych po zamknięciu, w pomieszczeniach kina mieściło się studio filmowe. Obecnie w budynku mieści się „Centrum Handlowe”

[http://dawnyrembertow.pl/]

[Zdjęcie archiwalne kina: http://dawnyrembertow.pl/]