Warszawa – Śródmieście Południowe – Kamienica Nowogrodzka 25

Zabytkowa kamienica pod tym numerem jest z roku 1900 o czym świadczy napis na podwórku.