Warszawa – Praga Północ – Wileńska 9

Kamienica została wybudowana pod koniec XIX wieku, znajdował się w niej komisariat XII cyrkułu carskiej policji. W tym właśnie miejscu 26 marca 1905 roku Stefan Okrzeja dokonał zamachu bombowego na posterunek, po której został złapany. Jak się potem okazało, był to jedynie pretekst do wywabienia oberpolicmajstra Karla Nolkena i dokonanie, ostatecznie nieudanego, zamachu na niego. Stefan Okrzeja po strzelaninie został schwytany, skazany na śmierć i stracony. W okresie międzywojennym mieścił się tutaj komisariat policji, a od 1935 roku także Czytelnia Nowoczesna Janiny Dobrowolskiej. Podczas powstania warszawskiego budynek został zdobyty przez powstańców, jednak w związku z niepowodzeniem akcji na Pradze został opuszczony. Kamienica pozostała nieuszkodzona podczas II wojny światowej i dotrwała zaniedbana do dzisiaj. Kamienica jest trzypiętrowa, z jednym, rozległym, zamkniętym podwórzem. Fasada jest zdewastowana i pozbawiona zdobień, zachowała się jedynie częściowo żółta cegła klinkierowa oraz szczyty zwieńczające skrajne osie kamienicy.

[Warszawikia]