Warszawa – Rembertów – Dom na ulicy Konwisarska 35

Budynek jest zapewne z lat 20stych bądź 30tych, na to jego architektura mogła by wskazywać. Musiał być zbudowany jako część kolonii oficerskiej dla CWP. Budynek w czasie wojny znajdował się na ulicy Artyleryjskiej i wchodził w skład rembertowskiego getta