Warszawa – Praga Północ – Kamienica Wileńska 25

Ulica Wileńska 25 – kamienica wielorodzinna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.
Czteropiętrowa kamienica w narożniku ulicy Wileńskiej i Zaokopowej została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych oraz lokale użytkowe w przyziemiu. 
Tuż przed wybuchem II wojny światowej jej właścicielem był Manderman Lipa.
W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.
W 2015 roku pod tym adresem została otwarta klubokawiarnia Zakład Mięsny Wileńska 25.
Obiekt jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.
TJ

Ciekawostki

W latach 30. XX wieku Leon Bogdański prowadził w kamienicy kawiarnię.

[http://www.twoja-praga.pl/]

A więc do owego opisu należy dodać swoisty opis jednego z moich najbardziej ulubionych przedmiotów mych badań czyli śladów po kulach [bullets holes] Na omawianym budynku, na fasadzie, jest ich sporo zachowanych, pochodzą od broni małokalibrowej i zostały zrobione we wrześniu 1944 przez żołnierza polskiego który miał za zadanie opanować zespół kamienic na Wileńskiej.