Warszawa – Praga Północ – Kamienica Równa 5

Ulica Równa 5 – kamienica wielorodzinna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy w przyziemiu. Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielami byli: Józefa i Dobry Hochman oraz Hinda i Zelman Oerbach.

W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

TJ

Przed 1939 rokiem kamienica posiadała adres Stalowa 38.

[http://www.twoja-praga.pl/]