Warszawa – Praga Południe (Kamionek) – Kamienica Drewnicka 2A

Ulica Drewnicka 2A – kamienica mieszkalna na Kamionku w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych.Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielami byli Wolf i Helena Rządzińscy.

1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacja budynek do roku 2022 przejdzie kompleksowy remont.

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]