Warszawa – Rembertów – Kamienica Cyrulików 73

Kamienica pod tym adresem jest budynkiem przedwojennym. Przed wojną na parterze działała kawiarnia „Wójtówka”

Zdjęcie archiwalne kawiarni pochodzi z Narodowego Archiwum Cyfrowego.