Warszawa – Praga Północ – Kamienica Stalowa 46

Ulica Stalowa 46 – kamienica mieszkalna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. Pięciopiętrowa kamienica została wzniesiona w latach 1913-1914 dla Jana Nieznańskiego. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych i dwa lokale użytkowy w przyziemiu od strony ulicy Stalowej. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.W 2012 roku na ścianie kamienicy Wulfius Dmytro wraz z dziećmi GPASu namalowali mural.W październiku 2013 roku w kamienicy został otwarta kawiarnia „To Się Wytnie”.
Kamienica przy Stalowej 50 jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

Ciekawostki

  • Kamienica jako pierwsza na ulicy Stalowej posiadała windę oraz unikalny w skali Warszawy pomost łączący dwie części budynku. Obiekty te nie przetrwały do naszych czasów.

[http://www.twoja-praga.pl/]