Warszawa – Filtry – Dom Oficerski Funduszu Kwaterunku Wojskowego

Dom Oficerski przy Al. Niepodległości 243/245/ Koszykowa 79a

Wybudowany w latach 1932-33 według projektu Romualda Gutta i Józefa Jankowskiego na miejscu zabudowań dawnych Koszar Jerozolimskich. Monumentalna budowla w stylu funkcjonalnym, trzecia co do wielkości spośród wszystkich realizacji FKW, największa wśród bloków mieszkalnych. Dwa dłuższe skrzydła od strony ul. Koszykowej, krótsze od Al. Niepodległości, w narożu oraz na końcu dłuższego skrzydła dwa przejazdy bramne. Surowe elewacje, pozbawione jakichkolwiek ozdób, licowane są prawie w całości szarą cegłą cementową. Jedynie w mieszczącym sklep przyziemiu naroża zastosowano brunatne płytki klinkierowe. Charakterystyczne dla twórczości Romualda Gutta zastosowanie cegły cementowej i budowanie formy przez zestawienie stereometrycznych brył. W okresie PRL w kompleksie tym zamieszkiwała duża część kierowniczej kadry LWP (generałów i pułkowników).

[Wikipedia]