Warszawa – Praga Północ – Kamienica Wileńska 29

Ulica Wileńska 29 – kamienica wielorodzinna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. Czteropiętrowa kamienica została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych oraz lokale użytkowe w przyziemiu. Tuż przed wybuchem II wojny światowej jej właścicielem był Liba Walfish.

W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

Obiekt jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]