Warszawa – Praga Północ – Kamienica Grodzieńska 53

Ulica Grodzieńska 53 – kamienica mieszkalna na Szmulowiźnie w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona około 1930 roku. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych. Tuż przed wybuchem II wojny światowej jej właścicielem był Kazimierz Szymański. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. Kamienica przy Grodzieńskiej 53 jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]

Na nigdy nie tynkowanej ścianie bocznej można do dnia dzisiejszego ujrzeć ślad po pocisku artyleryjskim…