Warszawa – Praga Północ – Kamienica Radzymińska 49

Ulica Radzymińska 49 – kamienica mieszkalna na Szmulowiźnie w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Piętrowa, murowana kamieniczka została wzniesiona około 1860 roku dla żydowskiej rodziny Gruntmanów. Był to wówczas jeden z pierwszym murowanych budynków na Szmulowiźnie. Tuż przed wybuchem II wojny światowej należała do Jana, Tomasza i Piotra Żochowskich.1945 roku dworek przy Radzymińskiej 49 na podstawie dekretu Bieruta przeszedł na własność miasta w 1954 roku dokonano remontu budynku.

W dniu 1 lipca 1965 roku obiekt został objęty ochroną konserwatora zabytków. W 2012 roku kamienica została zwrócona spadkobiercom. Od tego czasu trwają starają o skreślenie obiekty z rejestru zabytków.

Piętrowy budynek przy ul. Radzymińskiej 49 przypomina nieco dawne dworki i przez mieszkańców na Szmulkach bywa nazywany „dworkiem”. 

Od lat nikt w budynku nie mieszkał, ale od 1930 do 2014 roku działał tu nieprzerwanie znany na całej Pradze zakład fotograficzny. Przed wojną rodziny Konarzewskich, a od lat 70. – Gałązków. Sam budynek wybudowano w 1860 roku jako jeden z pierwszych murowanych w okolicy dla żydowskiej rodziny Gruntmanów. Przed wojną należał do rodziny Żochowskich, po wojnie odebrany dekretem Bieruta i odzyskany.

Impulsem do napisania tego artykułu była historia z przed 3dni kiedy ściana frontowa kamienicy się zawaliła i już widzę jak cenne miejsce zostanie wykorzystane w inny sposób…

 

[Portal informacyjny warszawskiej Pragi]

[http://warszawa.wyborcza.pl]