Warszawa – Praga Północ – Kamienica Radzymińska 47

Ulica Radzymińska 47 – kamienica wielorodzinna na Szmulowiźnie w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. Dwupiętrowa kamienica została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilka lokali mieszkalnych i dwa lokale usługowe w przyziemiu.
Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielem była Stefania Blegeiden.W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.Kamienica przy Radzymińskiej 47 jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

[Portal informacyjny warszawskiej Pragi]