Warszawa – Praga Północ – Kamienica Strzelecka 46.

Ulica Strzelecka 46 – kamienica mieszkalna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. 

Trzypiętrowa kamienica w narożniku ulicy Szwedzkiej i Strzeleckiej została zbudowana w 1910 roku. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych i dwa lokale użytkowe.
Tuż przed wybuchem II wojny jej właścicielem był Frajda Blumberg.
W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

W 2012 roku nieruchomość została ujęta w gminnej ewidencji zabytków. Cztery lata później 7 września 2016 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał kamienicę przy ul. Strzeleckiej 46 do rejestru zabytków.
W sierpniu 2016 roku z uwagi na zły stan kamienicy oraz prowadzone prace związane z budową metra budynek został wysiedlony.

W połowie grudnia 2016 roku zostały częściowo skute profile z cegieł nad oknami. Prace były prowadzone zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.
W październiku 2017 roku z uwagi na drążenie przez tarcze TBM tunelu metra kamienica został dodatkowo spięta metalowymi klamrami.

[http://www.twoja-praga.pl/]