Warszawa – Praga Północ – Kamienica Środkowa 25

Ulica Środkowa 25 – kamienica wielorodzinna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. 
Czteropiętrowa kamienica została wzniesiona w latach 1911-1912 dla Antoniego Rudnickiego. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych i kilka lokali użytkowych. Tuż przed wybuchem wojny właścicielem nieruchomości był Helena Pokrzywińska i małżeństwo Domańskich.

W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.
Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

Ciekawostki

  • Z 1897 roku pochodzi informacja o dwuklasowej szkolę żeńskiej Wandy Gizińskiej działającej pod nr 25. Szkoła przestała funkcjonować przed w 1900 roku.
  • W kamienicy mieszkała akuszerka Władysława Orzechowska.
  • Data budowy zaznaczona na elewacji.
  • Pod tym adres znajdują się dwie kapliczki.
  • – Chciałbym poświęcić parę zdań skromnej, drewnianej skrzynce na listę lokatorów, która pierwotnie wisiała w bramie kamienicy nr 25. Cóż w niej takiego niezwykłego? Z utylitarnego przedmiotu awansowała do rangi dzieła sztuki. Znajdowała się ona w domu od czasu jego budowy, czyli od 1912 roku. W okresie powojennym ulegała jednak stopniowej dewastacji. Niszczejącą pamiątkę zdjął przed kilkunastu laty mieszkający tu wtedy artysta, pan Mariusz Łukasik. Odnowił ją w taki sposób, że stała się od tej pory autorskim dziełem sztuki, zatytułowanym „Lista lokatorów”. W tej formie była już prezentowana na wystawach sztuki współczesnej w kraju i zagranicą. Trzeba przyznać, że kariera niby zwykłej skrzynki, gdzie umieszczano nazwiska mieszkańców domów, jest co najmniej niecodzienna. „Lista lokatorów” znajduje się w prywatnych zbiorach Mariusza Łukasika. Zachował się na niej napis po polsku i po rosyjsku, który informuje, że jest to spis lokatorów domu nr 25 z ulicy Środkowej, z XIV cyrkułu. Jest też 48 ponumerowanych miejsc na karteczki z nazwiskami i imionami – wspomina w książce „Ulice Nowej Pragi” Michał Pilich.

[http://www.twoja-praga.pl/]

W kamienicy znajduje się niewielka kapliczka z figurą Matki Boskiej Łaskawej, patronki Pragi.