Warszawa – Praga Południe – Kamionek – Kamienica Wawerska 19

Ulica Wawerska 19 – kamienica wielorodzinna na Kamionku w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Dwupiętrowa kamienica została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilka lokali mieszkalnych.  Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielami byli L. Chajstur i Izaak Zabłudowski.. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta

[https://www.twoja-praga.pl]