Warszawa – Praga Północ – Kamienica Grodzieńska 46

Ulica Grodzieńska 46 – kamienica mieszkalna na Szmulowiźnie w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona około 1930 roku. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych. Tuż przed wybuchem II wojny światowej jej właścicielem był Jakub Dukat. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. Kamienica przy Grodzieńskiej 46 jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

TJ

[http://www.twoja-praga.pl/]

Na ocalałym jeszcze tynku widać ślady po kulach z okresu walki o Pragę w 1944 roku.