Warszawa – Rembertów – AON – Willa Olbrychtówka

Willa komendantów CWPiech. została nazwana „olbrychtówką” od nazwiska pierwszego komendanta Centrum Wyszkolenia Piechoty płk. Bruno Olbrychta. W zachowanej murowanej części mieściła się administracja garnizonu carskiego. W okresie międzywojennym dobudowano dwa drewniane skrzydła. Komendant Bruno Olbrycht mieszkał tutaj z rodziną (żoną Marią, synem Janem i córką Lidią), adiutantem, kierowcą, służbą do 1932 r., kiedy wyprowadził się do willi przy ul. Republikańskie 24. W latach 1936-1938 przekazał komendanturę CWPiech. płk. Marianowi Turkowskiemu, aby przez 2 lata dowodzić dywizją na Lubelszczyźnie. Był to obligatoryjny warunek, aby po powrocie do Rembertowa dostać szlify generalskie. W „olbrychtówce” znajdowały się trzy pokoje z kuchnią dla rodziny komendanta oraz służbówka i pokój dla adiutanta. Do willi powadziła utwardzona droga, którą przejeżdżał powóz rodziny komendanta.

Po wojnie w willi znajdowało się ambulatorium i przedszkole.

[Rembertów – kolebka orła białego]