Warszawa – Praga Północ – Zajezdnia tramwajowa Inżynierska 9

Remiza Tramwajów (znana także jako Dom pod Syreną) to zabytkowy budynek położony przy ul. Inżynierskiej 6, dawniej będący zajezdnią tramwajową oraz autobusową.

Wyróżniają go dwie bramy oraz herb Warszawy nad jedną z nich. W tym miejscu powstała pierwsza drewniana remiza tramwajowa, z której 11 grudnia 1866 roku wyjechały na trasę pierwsze tramwaje konne na linii łączącej Dworzec Wiedeński z Dworcem Petersburskim. Obok, w 1908 roku, wzdłuż ulicy poprowadzono nowa linię tramwaju elektrycznego.

W latach 1921-1922 postawiono tutaj współczesny gmach zajezdni, którego projektantem był prawdopodobnie Juliusz Dzierżanowski. Nad jedną z dwóch bram zamieszczony został herb Warszawy, stąd potoczna nazwa Dom pod Syreną. Wtedy też budynek zaadaptowano do celów zajezdni autobusowej, zmieniając fasadę budynku, instalując podziemne zbiorniki z paliwem oraz budując warsztat do napraw. Zajezdnia działała od 1928 roku i mogła pomieścić 28 pojazdów, przestała funkcjonować do lat 60. XX wieku, kiedy to przekształcono budynek na mieszkalny, a garaże na podwórzu na stację obsługi pojazdów.

[https://warszawa.wikia.org/]