Warszawa – Praga Północ – Środkowa 18

Ulica Środkowa 18 – kamienica mieszkalna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. 
Piętrowa kamienica została wzniesiona około 1880 roku. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy.
Tuż przed wybuchem wojny właścicielem nieruchomości była Maria Narkiewicz.
W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.
Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]