Warszawa – Praga Północ – Kamienica Równa 6

Ulica Równa 6 – kamienica wielorodzinna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilka lokali mieszkalnych.Tuż przed wybuchem II wojny światowej należała do Lucjana Krzyczkowskiego.W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]