Warszawa – Praga Północ – Środkowa 11

Ulica Środkowa 11 – kamienica wielorodzinna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.Pięciopiętrowa kamienica została wzniesiona w 1914 roku. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych i dwa lokale użytkowe. Tuż przed wybuchem wojny właścicielem nieruchomości był Stanisław Turkowski.

W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]