Warszawa – Praga Północ – Kamienica Okrzei 30

Ulica Okrzei 30 – kamienica wielorodzinna na Starej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona około 1900 roku dla Piotra Górskiego. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych oraz lokale usługowe w przyziemiu. Kamienica posiada symetryczną, eklektyczną fasadę ujętą po bokach szerokimi pseudoryzalitami, którą wieńczą niewielkie szczyciki. W 1908 roku kamienicę kupili małżonkowie Frajnbaum. Tuż przed wojną była własnością: Frajbam Judka-Lejb, Merenhold Chaskiel i Gutgeld Jankiel. W 1943 roku na podwórku ustawiono kapliczkę z figurą Matki Bożej. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

Po wojnie fasadę pozbawiono całego wystroju, pozostawiając gołą, ceglaną ścianę. I tylko jej pionowe podziały, półkoliście zamknięte nisze nad oknami pierwszego i trzeciego piętra świadczą o jej dawnych zdobieniach. Ostatni lokatorzy opuścili kamienicę na początku 2018 roku. Obecnie obiekt jest wyłączony z użytkowania.

Kamienica przy Okrzei 30 jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

  • Przed wojną mieszkał w niej rabin praski Jakub Zylbersztejn.
  • Przed 1939 rokiem większość mieszkańców kamienicy przy Brukowej 30 (dawny adres) stanowili Żydzi. Ich nazwiska zawisły na chwilę w 2013 roku w trakcie spotkania historycznego.
  • 26 kwietnia 2018 roku około godziny 21.00 doszło po pożaru poddasza nieużytkowanej kamienicy. Nikt nie został poszkodowany.

 

[http://www.twoja-praga.pl/]