Warszawa – Praga Północ – Kamienica Mała 4

Ulica Mała 4 – kamienica mieszkalna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona około 1890 roku. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy. Tuż przed wybuchem wojny właścicielem nieruchomości był Ludwik Tenenbaum. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

Pod koniec kwietnia 2012 roku na ścianie został namalowany mural.

Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]