Warszawa – Rembertów – AON – Budynek kompanii łączności CWPiech

W budynku pamiętającym czasy carskie przed 1939 r. stacjonował pododdział łączności CWPiech., kompania administracyjna, a na parterze od strony bramy znajdowała się izba chorych. Po II wojnie światowej umieszczono w nim szkołę podstawową. Obecnie ma tutaj siedzibę kanclerz AON, oraz mieści się dział personalny.

[Rembertów – kolebka orła białego]