Warszawa – Praga Północ – Kamienica Radzymińska 59

Ulica Radzymińska 59 – kamienica wielorodzinna na Szmulowiźnie w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Czteropiętrowa kamienica została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych i jeden lokal usługowy w przyziemiu. Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielami byli Stanisław i Marian Karwowscy. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta.

Kamienica przy Radzymińskiej 59 jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]