Warszawa – Rembertów – Kamienica Chruściela 29

Więc tak…W Internetach jest niezwykle mało informacji o przedwojennych budynkach na ulicy Chruściela. Zakładam że w jakiś archiwach musi coś być… nie wybiorę się w najbliższym czasie więc muszę na własnej wiedzy i Internetach bazować. Materiał zdjęciowy jest też bardzo ubogi z tego względu jak jeszcze owy obiekt stał to nie myślałem o opisywaniu takich domów/kamieniczek… A więc jest to obiekt, tfu był to obiekt który doskonale przedstawiał prowincjonalność przedwojennej, podwarszawskiej miejscowości Rembertów. Kamieniczka zapewne należała do jakiegoś człowieka wyznania mojżeszowego i mieściła dwa małe sklepiki. Omawiany obiekt został zburzony w roku 2013 i na tym się kończy jego historia…