Warszawa – Rembertów – AON – Kasyno oficerskie 32 dal

W  budynku tym stołowali się żołnierze 32 DAL. W dzisiejszych czasach budynek pełni rolę archiwum AON