Warszawa – Praga Północ – Trybunał wojenny NKWD

Na styku Targówka i Pragi Północ,  na rogu  ulic 11 Listopada z ulicą Szwedzką znajduje się ROGATKA BRÓDNOWSKA.

Rogatka która w okresie od 15 września 1944 r. do początku 1945 roku odegrała szczególnie ponurą rolę w trudnej i do dziś mało znanej historii wojennej Pragi. Skoncentrowały się tu i funkcjonowały od pierwszych dni opanowania Pragi przez wojska radzieckie ich organy polityczno-wojskowe NKWD. Zadaniem NKWD było zwalczanie wszystkich organizacji niepodległościowych, odmawiających uznania narzuconego przez Związek Radziecki ustroju  a także zwalczanie dywersantów niemieckich oraz służba kontrwywiadowcza.