Warszawa – Praga Północ – Kamienica Łomżyńska 30

Ulica Łomżyńska 30 – kamienica mieszkalna na Szmulowiźnie w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Kamienica w narożniku ulicy Łomżyńskiej i Otwockiej została wzniesiona około 1930 roku dla Konstantego Chęcińskiego. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych oraz dwa lokale usługowe w przyziemiu. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]