Warszawa – Praga Południe – Kamienica M.Paca

Ulica Ludwika Michała Paca 7 – kamienica mieszkalna na Grochowie w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Dwupiętrowa kamienica została wzniesiona przed 1939 rokiem. Posiada kilka lokali mieszkalnych. Tuż przed wybuchem wojny należała do Bronisława Pałki. W 1945 roku na podstawie dekretu Bieruta przeszła na własność miasta.

Tj

[https://www.twoja-praga.pl/]

Budynek nosi liczne załatane ślady po odłamkach pocisków artyleryjskich na swych ścianach. Ma ogrodzeniu jest również ślad po szrapnelu co uwidoczniłem na fotografii.