Warszawa – Śródmieście Północne – Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie

Teatr żydowski który w latach 1970–2016 mieścił się na Placu Grzybowskim przed rokiem 1970 tułał się po Warszawie. Teatr mieścił się krótko w Gmachu Wychowawczym Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona przy ul. Jagiellońskiej 28. W 1955 został przeniesiony do nieistniejącego pawilonu Instytutu Propagandy Sztuki przy ul. Królewskiej 13.

Nową siedzibę teatru wzniesiono w latach 1966–1967 według projektu Władysława Jotkiewicza. Szkice koncepcyjne budynku wykonał w 1964 Bohdan Pniewski. Teatr przeniósł się tam w 1970. Zainaugurował działalność w nowym miejscu 5 grudnia 1970 premierą Dziejów Tewji Mleczarza Szolema Alejchema, połączoną z obchodami 50-lecia pracy artystycznej Chewela Buzgana. Na widowni o dobrej widzialności i akustyce znajdowało się 375 miejsc. Scena miała 14 m głębokości, 15 m szerokości i 10 m wysokości.Właścicielem budynku było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, które wraz z działką otrzymało go od American Jewish Joint Distribution Committee. W 2015 budynek teatru został sprzedany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce spółce Ghelamco, który w jego miejscu ma wybudować biurowiec z nową siedzibą teatru z widownią na 350 miejsc. W maju 2016 na wniosek nowego właściciela powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję o zamknięciu części budynku, w której mieści się teatr, w związku z jego złym stanem technicznym. Została ona uchylona przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jednak w związku z ogrodzeniem budynku przez Ghelamco ostatnie przedstawienia w sezonie 2015/2016 Teatr Żydowski zagrał na placu Grzybowskim. Po zamknięciu budynku teatr przeprowadził się na ul. Senatorską 35, a część spektakli jest wystawiana w budynku Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa w al. Niepodległości 141a. Budynek przy placu Grzybowskim został zburzony w 2017

 

[Wikipedia]