Warszawa – Praga Północ – Kamienica Stalowa 33

Ulica Stalowa 33 – kamienica wielorodzinna na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.
Czteropiętrowa kamienica została wzniesiona około 1900 roku. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych oraz cztery lokale użytkowe w przyziemiu od strony ulicy Stalowej. Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielem był Abram Rozenbaum.
1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. Kamienica przy Stalowej 33 jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

[http://www.twoja-praga.pl/]